Nanoprotech

 100% Електрозащита и антикорозия за дома, за автомобила, за индустрията, за оръжието, за велосипеда...
 

NANOPROTECH
100% Електрозащита и АнтикорозияЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.nanoprotech.bg

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    CD1000

 

   


Централна приемна станция за мониторинг на алармени сигнали

 

  ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Брой радио входове 4 - за вход на аналогова информация, предназначени за свързване директно към изхода на радиостанция или радиоприемник. Брой радиоизходи 2 - за изход на аналогова информация, предназначени за свързване към радиостанция или радиопредавател.
 • Ниво на входния сигнал от 30mV до 3V. Препоръчително ниво 1-2Vpp. Входен импеданс 10кОм.
 • Честотна лента: минимум 600 - 2000Hz.
 • Ниво на изходния сигнал – регулируемо от 0 до 5V. Изходен импеданс 100Ом.
 • Изход за управление PTT на радиостанция: отворен колектор спрямо маса - максимален ток 1А.
 • Изход за принтер - паралелен интерфейс, стандарт CENTRONICS.
 • Изход за компютър – два последователни интерфейса RS232C, протоколи 7 и 8 бита данни, със и без контрол по четност, с един и два стоп-бита, скорости 300-9600 bps, със или без потвърждение от компютъра, свободно програмируеми.
 • Интерфейсни протоколи: RADIONICS RAD6500, ELECTRONICS LINE и TEC98.
 • Клавиатура - 8 бутона.
 • Индикация - LCD дисплей с регулируема подсветка: 4 реда по 40 символа. Информацията се извежда на няколко езика.
 • Работа със събитията на до 8192 стационарни обекта с възможност за каскадно разширение с нови пприемни станции с общо до 65536 обекта.
 • Опознават се стандартните събития ALARM, RESTORE и TROUBLE на зони 1-8, състояния OPEN и CLOSE на обекта, STARTING, TEST, AC TROUBLE и RESTORE, LOW BAT и BAT RESTORE, и още общо до 256 други събития. Възможност за работа с GPS за следене местоположението на подвижни обекти.
 • Съхраняване на състоянието при отпадане на захранването.
 • Система за динамично самотестване и самовъзстановяване на работоспособността.
 • Пълна съвместимост с приемна станция IGP8000 на фирмата ELECTRONICS LINE и кодер-предаватели KEL780 и CK-021/CK-022/CK-023/СК-023А/CK-024/СК-025.
 • Възможност за съвместна работа с репитери за алармени сигнали CD1000R.
 • Възможност за разширяване на броя на входовете чрез използване на модул СД1000Е. Така всеки един вход се разширява към четири нови радиовхода.
 • Кутия метална - изпълнена е като модул за вграждане в операторски пулт за управление.
 • Захранване - от 9 до 24V DC резервирано захранване.
 • Консумация – 100мА без подсветка и по-малко от 220мА при максимална яркост на подсветката при 14V.

Функционални възможности | Направи заявка

 

 

НАЗАДБрошура

 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.