Nanoprotech

 100% Електрозащита и антикорозия за дома, за автомобила, за индустрията, за оръжието, за велосипеда...
 

NANOPROTECH
100% Електрозащита и АнтикорозияЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.nanoprotech.bg

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    CD1000

 

 


 

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Разпознаване на алармени събития от четирите входа, обработка на информацията и извеждане в подходящ вид към LCD дисплей(възможен е избор на език), принтер и до два компютъра.

 • Съхраняване и възможност за справка на последните 4096 събития. Енергонезависима памет.

 • Съхраняване и възможност за справка на състоянието на всеки един обект.

 • Справка за времето изминало от получаване на последния сигнал TEST.

 • Оценка на моментната проходимост на ефира за последното събитие получено от всеки обект в проценти, за моментна оценка на радиовръзката с всеки обект поотделно. Включва разделна оценка на сигналите по радиовходове и тези преминали през репитер. Това е отличен начин за оценка на връзката с обекта както при пускане на нов обект за избор на оптимално място за предавателя(антената), така и при следене за нормалната работа на обекта.

 • Интегрална оценка на проходимостта на ефира за последните събития на всеки обект в проценти, за обща оценка на радиовръзката с всеки обект поотделно.

 • Генериране на алармени съобщения при пропадане на моментната или интегрална проходимост на обект под зададени критични прагове.

 • Генериране на алармено съобщение за повреден радиовход при липса на входни сигнали повече от зададено време за своевременно откриване на повреди във външни устройства.

 • Звукова сигнализация при постъпване на алармено събитие(алармена или маркиране).

 • Информация за моментната активност на входовете и източника на получените събития.

 • Информация за разпределението на получените пакети за всяко събитие по радиовходове и преминали по репитери. Тази статистика е особено необходима при пускане на нови обекти.

 • Изисква потвърждение за реакция на всяко алармено събитие.

 • Състоянието на системата се запазва при отпадане на захранването.

 • Дистанционна настройка на часовника по сериен канал от компютър.

 • Управлява предавател за излъчване на команди за управление към крайни устройства и репитери. Поддържа всички радиоформати и избираем канал на радиочестотата.

 • При използване на някои от радиоформатите на кодер-предаватели CK-022 се предоставят допълнителни възможности като опознаване на загубени събития, скачащ код на информацията по радиоканала за по-висока сигурност с невъзможност за саботаж(сканиране и възпроизвеждане на фалшиви събития), едновременна работа с няколко радиочестоти, предаване на допълнителна информация и др.
   

Технически параметри Направи заявка


Брошура

 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.