Nanoprotech

 100% Електрозащита и антикорозия за дома, за автомобила, за индустрията, за оръжието, за велосипеда...
 

NANOPROTECH
100% Електрозащита и АнтикорозияЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.nanoprotech.bg

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    Система Ефир 4

 

   

 

zoom

 
  Системата Ефир 4 е разработена от развоен екип на ''Технопол'' ЕООД, за изграждане и ползване на модерен централизиран мониторинг център. Комуникацията на крайните устройства с центъра е базирана на съвременните методи, наложили се в последните години, а именно GPRS и Интернет. В следствие на глобалния комуникационен напредък, традиционните радиомрежи започват да отстъпват място на новите комуникационни способи, развивани най-активно от мобилните оператори. Сигурността при работа с GPRS и Интернет в настоящият момент е почти равна на сигурността при използване на собствена конвенционална радио мрежа за охранителни цели.


  
Технологично системата e изградена на базата на петслойна клиент - сървър архитектура: Комуникационен слой (A1), Управляващ слой (A2), Съхраняващ слой (A3), Дистрибутиращ слой (A4) и Администриращ слой (A5). Системата е разработена със средствата на изключително мощните, обектно ориентирани езици Delphi , С++, .Net, Java и Php, които в момента предлагат най-гъвкави средства за изграждане на големи системи, работещи в изключително тежки условия-изисквания за огромни обеми, бързи вътрешни комуникации и поддържане на реално време за onlinе заявки.

  Предимствата обаче са многократно повече, а именно:
    - двупосочна връзка
    - непрекъснатост
    - неограниченост на количеството и вида информация /за охранителни
      цели/
 

Начини за ползване на система ЕФИР 4.


 
- чрез използване на национален сървър
 - чрез закупуване на локален сървър

    
  

  1. GSM / GPRS комуникатор Z1    
     - Входове: OP/CL, AL, BAT, AC
     - Изходи: 1 бр.
 

Цена:  44   (без ДДС)

..............................................................................................................................................................

  2. GPRS комуникатор Z8   
   
 -  Входове : 8 бр.
     -  Изходи: 2 бр.

 

Цена:  59   (без ДДС)

                     .........................................................................................................................

 

3. GPRS комуникатор TTC препредава информацията от телефонния комуникатор на охранителната централа по Contact ID:
 

Цена:  89   (без ДДС)

                      .........................................................................................................................

  4. Паник бутон - GSM към системата
 


Цена:
 
55   (без ДДС)
НАЗАД

 Брошура


МОНИТОРИНГ СОФТУЕР


                                              zoom                                             zoom                                             zoomНаправи заявка

 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.