Охранителна дейност

 Услугите, които предлагаме в сектора на охранителната дейност може да разгледате на специализирания ни сайт :
 

СОТ - ТЕХНОПОЛ
информация и заявкиЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.sot-technopol.com

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    Система GPSControl

 

 


Система за контрол и управление на транспортни средства (GPS/GPRS)
 

 
Що е то GPS и каква е ползата от него?

 

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякъде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо.
 

  Едно от най-актуалните приложения на GPS е възможността за упражняване на контрол над големи автопаркове – дейност от която пряко зависят приходите и разходите на транспортните фирми. По график ли се движи натоварената композиция, отклонявали се превозното средство от правилния маршрут, засечен ли е неупълномощен достъп до товар, управлява ли се превозното средсво по оптимален начин? GPS е в състояние да даде отговор на тези и много други въпроси свързани с управлението на автопаркове .
Предзначение на системата:


  
За контрол, управление и охрана на транспортните средства.

 • Контролът е необходим за постигане на по-голяма рентабилност в транспортния бизнес

 • Управлението е следствие от възможността за наблюдаване на транспортните средства и транспортните потоци в реално време и вземането на правилни управленски решения за по-висока ефективност и за избягване на задръстванията

 • Охраната на транспортното средство и евентуално неговия товар отново е следствие от възможността да се знае неговото постоянно местонахождение
   

   За архивиране на информацията и черпене на данни от архива.

  Информацията, която се получава от всички подвижни обекти се архивира в централния сървър и в компютъра на клиента, който го диспечеризира. Ако по някаква причина клиентският компютър спре да работи, то информацията винаги може да бъде получена от централния архив.

 

Какви справки прави системата:

 • включен / изключен двигател

 • движение

 • посока

 • скорост

 • местонахождение / адрес /

 • изминат път

 • работа в часове

 • ефективност при работа

 • следене на  горивото чрез нивомер

 • следене на  горивото чрез разходомер

 • следене на  горивото по FMS

 • следене на температура

 • обороти

 • идентифициране на шофьора

   

   Какви други възможности предлага GPS/GSM модулът монтиран в
   автомобила?

 

  Модулът притежава 5 (пет) входа и 4 (четири) изхода. Първият вход е за сладене състоянието на двигателя – запален или угасен. Към другите четири входа могат да се включат различни видове датчици или бутон за повикване на помощ от диспечиризиращият мониторинг център.


Минимални изисквания към компютъра за GPS мониторинг
 

- Pentium 4-1,8 GHz
- RAM 512 MB
- HDD 40 GB
- Video Card 128 MB
- LAN Card 10/100
- Keyboard & Mouse
- Windows 2000 Pro/XP pro

 
 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.