Nanoprotech

 100% Електрозащита и антикорозия за дома, за автомобила, за индустрията, за оръжието, за велосипеда...
 

NANOPROTECH
100% Електрозащита и АнтикорозияЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.nanoprotech.bg

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    Система GPSControl

 

   


Система за контрол и управление на транспортни средства (GPS/GPRS)

 

ДEMO


ДEMO - online

 
Що е то GPS и каква е ползата от него?

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякъде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо.

 

  Приложение на системата за GPS мониторинг

  Товарен транспорт - за контрол и управление на множество транспортни

     единици, пътуващи между балканските страни, в Европа и по света

  Автобусни превози - контрол и управление на градски, междуградски и

     международни автобусни превози

  Транспортни средства на куриерски служби

  Транспортни средства на компаниите - за енергоспестяване,

     водоснабдяване, газоснабдяване и др. 

  Селскостопански транспортни средства - трактори, комбайни ,      сеялки. Дистанционно наблюдение на всички процеси свързани със  
    
селскостопанските транспортни средства

  Транспортни средства за спешна медицинска помощ

  Автомобили със специално предназначение - инкасови, ценни      пратки и опасни товари

  Транспортни средства на аварийно спасителни отряди

  Железопътен транспорт - контрол и управление на целия железопътен

     транспорт

  Полицейски и пожарникарски автомобили

  Корпоративни транспортни средства

  Воден транспорт в крайбрежната зона и вътрешните водоеми

  Въздушен транспорт


  Възможности на системата за GPS мониторинг


  
  Изобразяване на местонахождението на обектите в реално време

     Изобразяване на количеството на горивото в реално време и за
       определен
период от време

     Измерване на температурата в транспортното средство, в диапазон

       от -50º до + 125º в реално време 

     Получаване на информация за транспортното средство, в движение

       на всяка минута

     Получаване на информация за местонахождението на транспортното

       средство, при изключен двигател на всеки 10 минути.

     Запис на точките от маршрута на всеки 10 секунди.

     4000 събития памет в модула.

     Архивиране на информацията в компютъра на клиента

     Без ограничения за броя на компютрите, които могат да получават

       информация

     Модул - справки в програмата позволява изчертаване на
       изминатия
маршрут върху съответната карта

     Генериране на пътен лист и информация за общоизминати километри, по

       маршрути, време на работа на автомобила, време на престой,       
      
изразходвано гориво

     Обратна връзка от диспечерският софтуер към модула, за включване и
       изключване на разни съоръжения в транспортното средство

     Вграден в програмата WEB сървър, чрез който е възможно наблюдение на
       всеки от автомобилите в реално време, чрез GSM телефон или Pocket PC.
       Услугата е подходяща за спедиторски фирми и за спедиторски фирми,
       които желаят клиентите им да следят местонахождението на пратката си
       по INTERNET.

DOWNLOADS

 Системи за дистанционен контрол


 Възможности и предназначение на GPS системата


 Допълнителни възможности на GPS системата


  GPS контрол и управление на градски транпорт


  GPS контрол (брошура)

 

НАЗАД 

 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.