Nanoprotech

 100% Електрозащита и антикорозия за дома, за автомобила, за индустрията, за оръжието, за велосипеда...
 

NANOPROTECH
100% Електрозащита и АнтикорозияЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.nanoprotech.bg

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    KEM

 

   


СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА КОНСУМИРАНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
 

  Системата е разработена от фирма “ТЕХНОПОЛ” ЕООД гр. Стара Загора на базата на предоставен от “Енергоразпределение” гр. Стара Загора - клон гр. Сливен електромер тип: KRIZIK - EJS210-D1AAM и осигурява възможност за дистанционно отчитане на консумираната електроенергия от цифрови електромери монтирани в табла на трудно достъпни места.

 

  Информацията се съхранява по час, дата, абонатен номер, номер на електромер, тарифа. Чрез тази система могат да бъдат оборудвани не само трудно достъпни ел.табла, а и нормално монтирани ел. табла. Чрез мобилния компютър и автомобил биха могли да бъдат правени отчетите на ел. табла оборудвани с цифрови електромери, цифрови контролери и радиомодеми.

 


 
 Възможности на системата:

  1. Пренос на информацията от ел. таблото до мобилния компютър
      посредством маломощни радиомодеми на разстояние от 100 до 500 м.
  2. Едновременно отчитане чрез един контролер на шест електромера.
  3. Възможност за автоматично превключване на тарифите от контролера.
  4. Възможност за дистанционно сверяване на часовника на контролера
      при всяка връзка с мобилния компютър.
  5. Възможност за дистанционно включване и изключване на консуматора
      на всеки електромер поотделно.
  6. Връзка чрез специализирани хопинг радиомодеми в ISM банд на
      разстояние от 100 до 500 метра.

 Начин на действие на системата:

Чрез мобилния компютър се стартира софтуера за дистанционно отчитане. Приемаме, че първоначално са въведени и уеднаквени състоянията на броячите на електромерите и софтуера. За всяко отчитане е необходимо следното:

С мобилния компютър се отива в близост до таблата където са електромерите. Стартира се софтуера и се прави връзка чрез радиомодемите НМ-18. Устройствата отчитат качеството на радиовръзката и ако тя е добра разрешават радиообмен между контролера в ел. таблото и мобилния компютър. В софтуера ще се получат и архивират параметрите само на електромерите за които е разрешен радиообмен. Първо се сверява часовника на контролера с този на мобилния компютър и тогава се извършва радиообмена. След потвърждение за коректно приемане на информацията от контролера радиообменът приключва.

Комплектация на системата:


1.Цифров контролер – 6 канален за работа с цифров електромер.

2 Радиомодем специализиран със скремблиран протокол – НМ-18.

3.Софтуер за приемане и архивиране на отчитаната информация от електромерите.

4.Захранващ блок.

5.Мобилен компютър.

 

 

НАЗАД 

 

 

 


 

 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.