PD4 - SMS ключ за дистанционно включване / изключване

  
   

  Само с един sms от Вашия телефон, посредством устройството за дистанционно управление на електроуреди Вие можете да изпълнявате множество функции.
 

  PD4
   Виж повече | Заявка  

NANOPROTECH иновативна нанотехнология

  
   

Единствените доказали своята ефективност средства за защита на метал, електрически и електронни детайли,механизми,машини и оборудване от всички форми на влага (пара, влажност,конденз,мъгла,впръскване,солена вода, киселинни дъждове, хлорирана вода, химически изпарания и др.)


 

  Nanoprotech продукти
   Виж повече | Заявка  

GPRS Комуникатор Z1/P

  
   

   Входове: OP/CL, AL, BAT, AC; Изходи: 1 бр.
 

  GPRS комуникатор Z1/P
   Функционални възможности | Заявка  

SMS Мониторинг

  
   

  Система SMS Мониторинг е разработена от развоен екип на “Технопол” ЕООД за организиране на малки мониторинг центрове за алармени сигнали. Комуникацията на крайните устройства с центъра е базирана на SMS канал и позвъняване( позвъняването е по желание).MS съобщенията от крайните модули ( дайлер D4T4 ) в охраняваните обекти се получават чрез SMS приемник (R3) свързан към PC, декодират се и се изобразяват и архивират чрез софтуер за мониторинг.
 

  SMS monitoring
   Научи повече | Заявка

Download PDF

   

система Ефир 4

  
   

Мониторинг чрез INTERNET, LAN, GPRS   
Системата Ефир 4 е разработена от развоен екип на ''Технопол'' ЕООД, за изграждане и ползване на модерен централизиран мониторинг център. Комуникацията на крайните устройства с центъра е базирана на съвременните методи, наложили се в последните години, а именно GPRS и Интернет.
 

  Ефир4
   Научи повече | Заявка

Download PDF

   

система Ефир 1

  
   

Мониторинг чрез RADIO, GSM, GPRS


 
 
Системата ЕФИР 1 е разработена от развоен екип на “ТЕХНОПОЛ” ЕООД за модернизиране и увеличаване капацитета на алармените радиомрежи за центризирана охрана, базирани на цифрови приемни станции CD 1000, IGP 8000 и др. Възможностите на една приемна станция CD 1000 теоретично са 8000 обекта и работа на 4 честотни канала едновременно.
 

  Ефир1
   Научи повече | Заявка

Download PDF

   

GPS - модули

  
   

  GPS модули GR 2 и GR - 2M
 

  GSM AlarmSyS модули
   Научи повече  

Трансмитери

  
   

 
  Трансмитери - CKP 155 , CKT 401
 

 

 

 

CKT

  Научи повече    

CD1000

  
   

  Централна приемна станция за мониторинг на алармени сигнали

 

  Приемната станция CD-1000 е предназначена чрез радиоканал или по свободен телефонен чифт да получава и обработва сигнали пристигащи от обекти, охранявани с технически средства. Станцията разпознава обектите и техните събития и по подходящ начин ги извежда към дисплей, принтер и компютър. Могат да бъдат наблюдавани сигнално-охранителни, пожаро-известителни, пожаро-гасителни, газо-известителни инсталации и мобилни обекти.

Организация Мониторинг център ()

 

CD1000

  Технически параметри | Функционални възможности | Заявка

Download PDF

 

с-ма за GPSCONTROL на транспортни средства

  
   

  Целта на системата е да се осигури постоянен контрол и следене на наблюдавани обекти с възможност за управление.


  ДЕМОНСТРАЦИЯ:

  
- В извънградски условия ()
 
  - В градски условия ()

 

DEMO градски условия

  Научи повече GPS - GSM | Заявка  

Tornado SyS

            Система за групова охрана на обекти жично или безжично

Tornado SYS

   Функционални възможности | Технически параметри | Заявка

Download PDF

GSM AlarmSyS - SMS

             GSM алармен приемник на SMS (към CD1000)

GSM AlarmSyS SMS

   Виж повече  | Заявка  

GSM AlarmSyS - Ring

             RING алармен приемник с позвъняване (към CD1000)

GSM AlarmSyS RING

   Виж повече  | Заявка  

LAN удължител

            LAN (Интернет) удължител от CD1000R към CD1000

   Виж повече  | Заявка  

HM - 18

   

Системи за мониторинг на разстояния до 300 и до 2000м
 

 


  Системата е организирана и работи чрез радиомодеми HM-18 и е с приложение в сферата на сигурността, енергетиката, водните ресурси, екологията и други.

 

HM18

     Научи повече

Download PDF

С-ма за дистанционно отчитане на консумирана електроенергия

   


   Системата осигурява възможност за дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия от цифрови електромери монтирани в табла на трудно достъпни места.

 

Дистанционно отчитане на електроенергия

    Научи повече  

Допълнителни компоненти към системите

   


  Това са различни компоненти, които допълват или подпомагат работата на електронните системи за сигурност.

 

Допълнителни компоненти към системите

     Научи повече  

 

 
 
   

© 2010 Technopol. Всички права запазени. Created by TECHNOPOL LTD