Nanoprotech

 100% Електрозащита и антикорозия за дома, за автомобила, за индустрията, за оръжието, за велосипеда...
 

NANOPROTECH
100% Електрозащита и АнтикорозияЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.nanoprotech.bg

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    GSM AlarmSyS / RING

 

 Модул GSM-R4/1 за приемане на сигнали от модула GSM-D4/5 /позвънявания/ и предаване към приемна станция CD1000 (IGP8000) или компютър

Фиг.1

 
 

Описание на модула GSM-R4/1

Модула GSM-R4/1 включва GSM-терминал, модул за декодиране на позвъняванията и цифров кодер СК025 за предаване на събитията към приемната станция CD1000 или IGP8000. Модулът подържа до 1000 обекта.


Софтуер за програмиране на модула
GSM-R4/1 - софтуер “Programmer for GSM-R4/1”


1. Избор на СОМ порт
2. Активиране/деактивиране на СОМ порта
3.
Индикация – състояние, четене и запис на данните
4. Запис на данните във временен файл за допълнителна обработка или архив
5. Текуща позиция от списъка върху която се извършват операциите
6. Списък на данните – позиция, GSM номер и номер на обект
7. State: Информационно поле за режимите в които се намира модула – активен, RESET, програмен, четене и запис.
8. Position.: Текуща позиция върху която се извършва операцията
9. GSM: GSM номер за текущата позиция
10. Object: Номер на обект за текущата позиция
11. Read All: Разрешава цялостно четене на паметта на модула /трябва да се изпълни след пускане на програмата или при съмнение за грешно прочетени данни/
12. Read: Прочита данните от модула за текущата позиция или всички
13. Write: Записва данните за текущата позиция в модула
14. Info: информационни полета за полученото позвъняване и изпращането към CD1000

 

Работа със софтуера за програмиране на модула GSM-R4/1

 

1. След стартирането на програмата се избира валиден COM порт и се активира.

2. Изчаква се до появата на надписа “State” в информационното поле и светването на индикацията за състоянието в жълто. Ако индикацията стане сива по време на работа означава че има разкъсване на връзката между модула и PC.

3. Разрешаваме цялостно четене на данните от модула.

4. Четене на данните от модула – отнема около 20-30 сек.

5. Избор на позиция за нов запис или промяна от списъка на данните. След избора се извършва автоматично четене на данните за този позиция.

6. Смяна или изтриване на параметрите за текущата позиция.

7. Запис на данните за текущата позиция. След записа се извършва автоматично четене на данните за този позиция.

8. Във всеки един момент може да се направи запис на данните във временен файл, който е в текстови вид за архивиране или допълнителна обработка на въведените номера.

  Допълнителни възможности и правила за работа

1.  Режимите на четене/запис работят само ако се активи валиден COM порт.

2.  В полето за GSM номер е задължително номера да е 9-цифрен /888123456/, без „0” и без международен код „359”. При въвеждане на грешен номер или символи номера се изтрива /*********/ и номера на обекта се нулира /става =0/.

3.  Модулът има възможност за работа с до 1000 обекта. Номерата на обектите са от 1 до 7999. Обект =0 не се приема за валиден и не се обработва, не се предава към CD1000.

4.  Поради съображения за стабилна работа е допустимо само един запис на текущата позиция.
5.  Има вътрешна функция за нулиране на всички номера въведени в модула.

  В Списъка на данните с натискане и задържане на клавиша “Alt” и двойно щракване с левия бутон на мишката се появява бутон за изтриване на данните.


 
ВНИМАНИЕ: След изтриването на данните ще е необходимо повторното им въвеждане

 

 

НАЗАД

 
 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.