Nanoprotech

 100% Електрозащита и антикорозия за дома, за автомобила, за индустрията, за оръжието, за велосипеда...
 

NANOPROTECH
100% Електрозащита и АнтикорозияЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.nanoprotech.bg

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    SMS Мониторинг

 

   


Система за приемане,обработване и визуализиране на информация
от охранявани обекти чрез SMS канал и позвъняване

 

zoom

 
 
Система SMS Мониторинг е разработена от развоен екип на “Технопол” ЕООД за организиране на малки мониторинг центрове за алармени сигнали. Комуникацията на крайните устройства с центъра е базирана на SMS канал и позвъняване( позвъняването е по желание). SMS съобщенията от крайните модули ( дайлер D4T4 ) в охраняваните обекти се получават чрез SMS приемник (R3) свързан към PC, декодират се и се изобразяват и архивират чрез софтуер за мониторинг. Като крайни устройства в охраняваните обекти се използват известните вече от години GSM дайлери D4T4, които изпращат алармените сигнали чрез SMS и позвъняване.

 

Системата е подходяща за:


 
  -  ведомствени нужди
    -  за организиране охраната на квартали
    -  за организиране охраната на села
    -  за организиране охраната на големи търговски центрове

  

Софтуер за мониторинг:


 
  -  реално време
    -  архив
    -  справки
    - 
дневник на дежурния
 

 Предназначение

   Модулът (GSM D4T4) служи за предаване на текстови съобщения и позвъняване при обща аларма от алармени системи /SMS към четири GSM, и позвъняване към четири GSM/; управление на изход в тригерен режим /сменя състоянието на изхода при подаване на команда/.


 
Предавана информация чрез SMS
 

вход О/С
вход AL
вход AC
от захранването
за изхода
тест

   - отваряне/затваряне на обекта
   - обща аларма от обекта /възстановяване
   - наличие/липса на 220V AC
   - ниски/възстановени батерии 12V
   - при възстановяване състоянието на изхода
   - вътрешен сигнал от модула през 1
÷240с

   Предавана информация чрез позвъняване
 

аларма
за изхода
 

   - позвънява на до 4 номера
   - позвънява на до 4 номера за потвърждение, че е
     приета  командата

   Управляем изход чрез позвъняванe

изход OUT
 
  - импулсен изход (за модел D4T4) t=1÷240s
 

   Програмиране на функциите

Програмиране на функциите


 
   1.Първоначално чрез PC + софтуер
   2.След това по всяко време дистанционно чрез SMS 
   и специални команди.
   3.Изключване и включване на функции в модула за
   oптимизиране на разходите.

   Технически параметри

захранващо напрежение

консумиран тоk

размери
тегло
конектор за антената
 
  - 13.8V DC (10V DC - 15V DC) стабилизирано
  - 25mA - 30mA нормално, до 100mA пиково
  - консумираният ток зависи от работата на GSM
    модема в мрежата
  - 95mm/48mm/25mm
  - 0,210kg (Без антената)
  - SMA
 

 

                     НАЗАД

 Брошура


МОНИТОРИНГ СОФТУЕР


                                              zoom                                             zoom


                                            


Направи заявка

 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.