Nanoprotech

 100% Електрозащита и антикорозия за дома, за автомобила, за индустрията, за оръжието, за велосипеда...
 

NANOPROTECH
100% Електрозащита и АнтикорозияЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.nanoprotech.bg

   GPS контрол

  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. С нейна помощ е възможно практически непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо. Още...
  Приложение на системата за GPS мониторинг
. (ВИЖ)

Товарен транспорт

Автобусен транспорт

Куриерски транспорт

Селскостоп. транспорт

Железопътен транспорт

Фирмен транспорт

Строителен транспорт

Куриерски транспорт

  ДЕМО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
www.trafficcontrol.bg

       
    CKP 155 , CKT 401

 

   

 

КОДЕР- ПРЕДАВАТЕЛИ НА АЛАРМЕНИ СИГНАЛИ
 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Честотен обхват:
  CKT 401 - 405 - 470 MHz
  CKP 155 - 136 - 174 MHz

 • Модулация - F 3E.

 • Мощност - 0 - 10 W - регулируема.

 • Ширина на честотен канал - 12,5/25 KHz.

 • Девиация - 0 - 5 KHz - регулируема.

 • Захранване - от 12 до 14V DC, консумация в режим на покой 10 мА, в режим на предаване чрез радиопредавател до 1,6 А.

 • Всеки цифров кодер-предавател се програмира с номер на обект от 0 до 8191 и номер на приемната станция за която е предназначена информацията 0-7. По този начин става възможна едновременната работа на до 65536 обекта на една радио-честота.

 • Кодер-предавателят е със свободно програмируеми параметри, което се извършва с помощта на компютър или портативен програматор модел PP200.

 • Брой на охраняваните зони - 8, четири режима на управление с и без инверсия: чрез потенциали, с отворен колектор, с балансни резистори, пожарни датчици. Програмируема чувствителност 100ms, 200ms, 500ms, 1sec, 2sec, 5sec, 10sec. Маскиране на събития ALARM, TROUBLE, RESTORE.

 • Вход за предаване на състоянието на алармената централа OPEN/CLOSE с възможност за управление чрез потенциали или отворен колектор. Чувствителност 200ms, 1sec, 2sec, 5sec, 10sec, 20sec, 1min, 2min. Маскиране на събития OPEN и CLOSE.

 • Вход за предаване на информация за наличие или отпадане на 220V - с маскиране на събития AC ALARM и AC RESTORE.

 • Предаване на състояния понижени или възстановени акумулатори. Маскиране на събитията LOW BAT и BAT RESTORE.

 • Програмируемo излъчване на сигнал TEST през период 5min, 30min, 1h, 2h, 6h, 12h, 24h. Възможност за отместване на първия тест на до едно денонощие от първоначалното включване.

 • Всяко събитие се излъчва 1-255 пъти в пакети от по 1-255 повторения. Задава се постоянно време между две излъчвания 1-255sec. и случайно време 1-255sec. С това се избягва загубата на информация от припокриване на излъчвания от няколко обекта едновременно.

 • Време за подготовка на предавателя: 0, 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1sec.

 • Информацията се кодира във формат IRCSN-III - FSK модулация за съвместна работа с приемна станция IGP8000 или CD1000.
   

   
 
 
 
   


© 2010 Технопол ЕООД. Всички права запазени.